XAMK

Savonlinna

Teollisen puurakentamisen laboratorio

Etelä-Savon Kampuskiinteistöt rakennutti XAMKin käyttöön Savonlinnaan teollisen puurakentamisen ja testauksen laboratorion. Rejlers toimi kohteessa LVIA-suunnittelijana sekä selvitti rakennuksen ympäristövaikutukset elinkaaren aikana.

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy

Tavoitteena terveelliset ja turvalliset tilat

Teollisen puurakentamisen laboratoriossa kehitetään ja testataan puurakenteita teollisessa mittakaavassa tähän soveltuvilla kehitys- ja testauslaitteistoilla. Rakennuksen suunnittelussa tavoitteena oli tarjota käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat. Laboratorio- ja toimistotilat toteutettiin sisäilmaluokituksen korkeimman S1-sisäilmastoluokan mukaisesti, mikä vaikutti taloteknisiin ratkaisuihin. Rakenteissa hyödynnettiin mahdollisimman paljon puuta.

Rakennuksen eri osien ja elinkaaren vaiheiden ilmastovaikutukset selvitettiin ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän laajuuden mukaisesti. Menetelmän mukainen arviointi tulee vuonna 2025 pakolliseksi kaikille uudisrakennuksille osana rakennuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Selvitys todensi, että laboratorion suunnitteluratkaisuilla päästään erittäin lähelle esitettyä vähähiilisyyden raja-arvoa.

 

 

 

Faktat

Osoite: Vipusenkatu 9, 57200 Savonlinna
Pinta-ala: 2561 m2
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy
Tilaaja: Etelä-Savon Kampuskiinteistöt (ESAKK)

 

Toteutimme kohteeseen

Rejlers toteutti uudisrakennukseen LVIA-suunnittelun ja rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisen tarkastelun ilmastoselvityksineen osana elinkaarisuunnittelua.

 

Kohokohdat

Laboratorion päästöt 50 vuoden aikana ovat selvityksen mukaan 16,3 kg CO2e/m2/a. Runsas puun käyttö rakenteissa ja tehokkaat talotekniset ratkaisut vähentävät rakennuksen päästöjä; niiden ansiosta kohteessa päästiin erittäin lähelle esitettyä raja-arvoa (16,0 kg CO2e/m2/a).

 

Kuva: Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy