Toimitilasuunnittelu

Toimitiloilta vaaditaan uudenlaista viihtyvyyttä ja arjen toimivuutta, jotta ne muodostavat houkuttelevat tilat työlle, kohtaamisille ja innovaatioille. Tilat ovat palvelu, joka suunnitellaan tarvelähtöisesti. Ketterästi muuntojoustava tila sopeutuu kysyntään ja on resilientti toiminnallisten tarpeiden muutoksille.

 

Yhteyshenkilöt ja myynti

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Jukka Nurmi

Jukka Nurmi

Liiketoimintajohtaja

Topi Tissari

Topi Tissari

Liiketoimintajohtaja, Talotekniikka Etelä

Ilkka Sippola

Ilkka Sippola

Liiketoimintajohtaja

rajattomat hybriditilat

Monien toimialojen työntekeminen jakautuu tulevaisuudessa yhä enemmän kodin, työpaikan ja joidenkin kolmansien paikkojen välille. Toimistot muuttuvat monitoimitiloiksi tai hybridiratkaisuiksi ja tilojen viihtyvyyteen on pakko panostaa uudella tavalla. Hyvän sisäilman lisäksi toimistojen teknisissä ratkaisuissa ovat lisääntyneet tietoliikenneyhteyksien, turva- ja AV-järjestelmien toteutukset.

Rejlers on ollut moniosaajana lukuisissa eri kokoisissa toimitilahankkeissa. Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti suunnittelemme kaikki tilat silloinkin kun, kohteen arkkitehtuuri varioi vaikkapa toimistosisustusratkaisuja.

Talotekniikassa toimii moduuliajattelu, kun sen suunnittelu on osaavissa käsissä.

Hybriditoimistossa työnteko ei tunne tilojen rajoja – ihminen määrittelee ulottuvuudet, inspiroiva ja motivoiva työympäristö on yhteydessä hyvinvointiin ja tehtävissä onnistumiseen.

Tilat suunnitellaan pikemminkin tehtävien kuin titteleiden mukaan. Tarvitaan ideoinnin studiotiloja, show-roomeja, erilaisia neuvotteluhuoneita, hiljentymisen paikkoja ja viriketaukotiloja. Yhtä lailla tarvitaan tilat, joissa voi tehokkaasti tehdä rutiininomaisia tai keskittymistä vaativia töitä.

Rejlers rakentamisen toimitilasuunnittelu

Palvelemme uudis- ja peruskorjausmonitoimitilahankkeissa, olivatpa ne laajoja tai vaikka vain yhden taloteknisen järjestelmän suunnittelua tai selvittelyä.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet käsittävät lähes aina myös tilojen modernisointia vastaamaan alati kehittyviä eri toimialojen tarpeita tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden lisäämiseksi. 

Talotekniikkaratkaisuilla on oleellinen merkitys ihmisten hyvinvointiin työpaikoillaan. Tutkimusten mukaan mielenterveys on noussut useilla aloilla sairauspoissaolojen suurimmaksi syyksi, vaan hyvin suunnitellut toimistoratkaisut parhaimmillaan tukevat työntekijöiden jaksamista ja ennaltaehkäisevät uupumista.

 

Ovatpa toimitilatarpeesi millaiset tahansa, niin tärkeintä on, että tilat toimivat talotekniikankin osalta.