Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme tilaajalle taloteknisen rakennushankkeen johtamistehtävät ja rakennuttamistehtävät tarveselvityksestä takuuajan tehtäviin. Hoidamme tilaajan puolesta myös keskeisiä lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksia.

 

Yhteyshenkilöt  ja myynti

Jari Vekkeli

Liiketoimintajohtaja
Rakennuttaminen ja valvonta
Jyväskylä
jari.vekkeli@rejlers.fi
+358 40 564 9055

Matias Ora

Yksikön päällikkö
Rakennuttaminen ja valvonta
Vantaa
matias.ora@rejlers.fi
+358 40 730 3742

Janne Vinha

Johtava asiantuntija (LVIA)
Tampere
janne.vinha@rejlers.fi
+358 40 722 1933

Antti Mattila

Johtava asiantuntija (RAU)
Tampere
antti.mattila@rejlers.fi
+358 40 595 4466

Miikka Tuominen

Aluepäällikkö
Tampere
miikka.tuominen@rejlers.fi
+358 40 553 1052

rakennuttaminen ja valvontatehtävät talotekniikka-hankkeissa

Talotekniikkaa on kaikkialla ja se vaikuttaa suuresti rakennusten käyttöön, energiatehokkuuteen ja sitä kautta myös ilmastoon.

Olemme johtavia talotekniikkaan erikoistuneita valvontayrityksiä.

Rakennushankkeessa vastaamme eri vaiheiden ja kokonaisuuksien hallinnasta. Valvomme tilaajan, kiinteistönomistajan sekä käyttäjän etuja tarvittaessa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Huolehdimme, että rakennuksen tekniset järjestelmät ovat tavoitteiden, suunnitelmien ja määräysten mukaisia ja että ne myös toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Huolehdimme, että rakennuksen tekniset järjestelmät ovat tavoitteiden, suunnitelmien ja määräysten mukaisia ja että ne myös toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

taloteknisen rakennushankkeen johtamis- ja rakennuttamistehtävät

Rejlers rakennuttaminen ja valvonta:

Tarjoamme tilaajalle taloteknisen rakennushankkeen johtamistehtävät ja rakennuttamistehtävät tarveselvityksestä takuuajan tehtäviin. Hoidamme tilaajan puolesta myös keskeisiä lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksia. Rakennuttamisen tehtäviä voivat olla esimerkiksi

 

 

  • Hankkeen johtaminen
  • Suunnittelun ohjaus
  • Urakoiden kilpailutus
  • Valvonta
  • Toimivuuden tarkastus

ennakoiva toiminta käyttäjän edun varmistamiseksi

Talotekniikkatöiden valvonnan tarkoituksena on rakennusten taloteknisten järjestelmien laadun ja toimivuuden varmistaminen. Valvonnan kaikilla osa-alueilla pyritään mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja asukkaan tai muun käyttäjän edun varmistamiseksi. Valvonnan avulla rakennuttaja voi varmistua määräysten, periaatelinjausten ja suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta, laatutasosta, huollettavuudesta, sekä hyvistä sisäolosuhteista ja energiatehokkuudesta.

 

Valvontatehtävistä sovitaan yhdessä tilaajan kanssa, esim.

 

  • Suunnittelun ohjaus
  • Työmaavalvonta
  • Toimintakokeet
  • Tarkastusmittaukset
  • Takuuaikainen toiminnan varmistus