sisäkuuluvuus

Tietoliikenteen rooli ja merkitys rakentamisessa on jatkuvassa kasvussa. Langattomissa verkoissa suorituskyky- ja kapasiteettivaatimukset lisääntyvät uusien palvelujen myötä samalla, kun käyttäjämäärät kasvavat.

 

Yhteyshenkilöt  ja myynti

Jari Liimatainen

Yksikön päällikkö
Vantaa
jari.liimatainen@rejlers.fi
+358 40 577 8937

 

Petteri Pekonen

Suunnittelupäällikkö
Vantaa
petteri.pekonen@rejlers.fi
+358 40 747 8755

Jouni Pekonen

Palvelupäällikkö
Telecom
Vantaa
jouni.pekonen@rejlers.fi
+358 50 669 49

tietoliikenneverkot sisätiloissa

Lähes kaikissa työtehtävissä vaaditaan suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja etätöiden sekä erilaisten viihdepalvelujen käyttömäärän laajentuessa, seuraa näistä myös langattomille ja kiinteille verkoille jatkuvasti uusia vaatimuksia. Vastaava kehitys näkyy teollisuuden, hoiva-alan ja logistiikka-alan rakentamisessa. Tietoliikenneverkkojen kehityksestä rakentamisessa seuraa käyttövarmuusnäkökulmasta merkittäviäkin taloudellisia sekä esim. potilas- ja henkilöstöturvallisuuteen liittyviä riskejä. Sisäkuuluvuudella on suuri merkitys rakennuksien toimivuuden ja turvallisuuden kannalta niin uudis- kuin peruskorjaushankkeissakin.

Tietoliikenneverkkojen suunnittelutyötä strategisesta suunnittelusta dokumentointiin

Sisäverkkojen kiinteät ja langattomat verkot ja niiden toiminnan varmistaminen kuuluvat vahvana osana palveluihimme. Tuemme langattomista tekniikoista mm. 2G, 3G, 4G, 5G, Private LTE/5G, viranomaisverkko Virve, DMR, WLAN ja BT sekä erilaisia kiinteiden sisäverkkojen tekniikoita.

Lisää sisäkuuluvuudesta

Lue lisää sisäkuuluvuudesta ja siihen liittyvistä palveluistamme Rejlersin Telecom-yksikön sivuilta.