sisäilma ja puhdastilat

Rakennusten laadukas sisäympäristö vaikuttaa olennaisesti ihmisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Rakennusteknisesti toimiva ja käyttötarkoitustaan vastaava rakennus edistää käyttäjien terveyttä, toimintakykyä, jaksamista ja oppimista.

 

Yhteyshenkilöt ja myynti

Jani Kurkela

Jani Kurkela

Yksikön johtaja

Jari Vekkeli

Jari Vekkeli

Liiketoimintajohtaja

Rakennuttaminen ja valvonta
Jyväskylä
jari.vekkeli@rejlers.fi
+358 40 564 9055

Matias Ora

Matias Ora

Yksikön päällikkö

Rakennuttaminen ja valvonta
Vantaa
matias.ora@planetcon.fi
+358 40 730 3742

Ville Vesterinen

Ville Vesterinen

Yksikön päällikkö

Turku
ville.vesterinen@rejlers.fi
+358 50 408 4690

Jussi Kokko

Jussi Kokko

Yksikön päällikkö

Vantaa
jussi.kokko@rejlers.fi
+358 40 801 1621

sisäilma ja vaativat puhdastilat

Ilmanvaihdon merkitys sisäilman laadulle on erittäin suuri. Tämä korostuu erityisesti erilaisten epäpuhtauksien leviämistä tarkasteltaessa, kuten koronaepidemia on osoittanut.

Puhdastiloiksi kutsutuissa erikoistiloissa sisäilmalaatuvaatimus on erityisen korkea. Puhdastiloja tarvitaan tyypillisesti tutkimus- ja oppilaitoksissa sekä keskussairaaloissa. Yksityissektorin puolella puhdastilakäyttäjiä ovat lukuisat eri toimialojen tutkimuslaitokset.

Sisäympäristö on kokonaisuus ja sen laatuun vaikuttavat sisäilman lisäksi valaistus, ääniympäristö ja toiminnallisuus kokonaisuutena.

SISÄ- JA PUHDASTILAOLOSUHTEISIIN VAIKUTETAAN ENNAKOIVASTI SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS- JA YLLÄPITOVAIHEISSA

Puhdastila on tyypillisesti oma tilansa kiinteistön sisällä. Tämä mahdollistaa parhaiten puhdastilan painesuhdemuutokset ja vältetään kondenssi- ja kosteusongelmat ulkoseinärakenteissa.

Puhdastilan toimintaperusta on oikein suunniteltu ja toteutettu ilmastointi. Ilmanlaadun ja lämpöolosuhteiden on oltava niin työntekijöiden kuin tuotannon kannalta tavoitteiden mukaiset. Toinen tärkeä ilmastoinnin tavoite on ylläpitää hankkeen vaatimat painesuhteet niin puhdastilan ulkopuolisiin tiloihin nähden kuin puhdastilan eri tilojen välillä.

Rejlersin asiantuntijapalveluja:

  • Ilmanvaihdon kuntotutkimukset
  • Olosuhdemittaukset
  • Järjestelmien toimivuuden tarkistukset
  • Ilmanvaihdon määräystenmukaisuuden tarkistukset