Sairaaloiden talotekniikka

Toimivat tietoliikenneyhteydet ja potilas- sekä työskentelytilojen olosuhteiden hallitseminen ovat oleellisia asioita potilas- ja työtyytyväisyydelle sekä sairaalan turvallisuudelle.

 

Yhteyshenkilöt ja myynti

Jani Kurkela

Jani Kurkela

Yksikön johtaja

Jukka Nurmi

Jukka Nurmi

Liiketoimintajohtaja

Turku
jukka.nurmi@rejlers.fi
+358 400 121 482

Tapio Kilpimaa

Tapio Kilpimaa

Sairaalasähköjärjestelmien asiantuntija

Vantaa
tapio.kilpimaa@rejlers.fi
+358 40 753 4298

Petteri Pekonen

Petteri Pekonen

Sairaalatieto- ja turvajärjestelmien asiantuntija

Vantaa
petteri.pekonen@rejlers.fi
+358 40 747 8755

käyttäjälähtöisellä suunnittelulla huomioidaan potilaiden hyvinvointi

Älykkäät sairaalat hyödyntävät innovatiivisia taloteknisiä järjestelmiä ja kokonaisvaltaista dataa.

Kaikissa sairaalan tiloissa on omat erityisvaatimuksensa. Erikoissovellukset vaativat omanlaisensa olosuhteet leikkaussaleissa, eristyshuoneissa ja laboratorioissa sekä puhdastiloissa. Yksilöllisesti toimivat tekniset ratkaisut tarvitaan jokaiseen tilaan parantamaan yhtä lailla henkilökunnan ja potilaiden tyytyväisyyttä kuin toiminnan tuottavuuttakin.

täydelliset olosuhteet nopeaan toipumiseen ja tehokkaaseen työhön

Käyttäjälähtöinen suunnittelu antaa myös potilaille mahdollisuuden säätää huoneen lämpötilan, ilmastoinnin ja muut olosuhteet kulloinkin sopivaksi.

Nykyaikainen valaistusteknologia tukee paranemista sairaalassa: elintoimintojen sisäsyntyiseen rytmiin perustuva valaistus noudattaa potilaan luonnollista vuorokausirytmiä, mikä lisää hyvinvointia ja nopeuttaa paranemista. Teknisillä ratkaisuilla voidaan helpottaa niin vierailijoiden kuin potilaidenkin liikkumista isoissa sairaaloissa.

Kattavat, sairaalakohtaiset turvallisuusjärjestelmät varmistavat asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden kaikissa tilanteissa.

Kattavat, sairaalakohtaiset turvallisuusjärjestelmät suojaavat potilaita ja henkilökuntaa.

Uusimmat sairaalatalotekniikan referenssimme

Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti

Lahdessa sijaitseva Päijät-Hämeen keskussairaala on Suomen toiseksi suurin keskussairaala ja seitsemänneksi suurin erikoissairaanhoidon tuottaja. Rejlers tuottaa keskussairaalan sähkö-, tele ja turvasuunnittelun.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkeli

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Mikkelin kaupungin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä soveltuvin osin sosiaalityö yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi samalle alueelle, nykyiselle sairaalakampukselle.

Turun T3 sairaala, Turku

Rejlers tuottaa Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden sairaalan T3:n sähkösuunnittelun.