kuntoarviot ja tutkimukset

Kuntoarvio on osa ennakoivaa kiinteistöpitoa, jolla selvitetään kiinteistön todellinen kunto, korjaustarpeet ja suunnitellaan pitkän aikavälin kunnossapito. Huolellinen ylläpito pidentää kiinteistön elinkaarta, säästää rahaa ja ympäristöä.

 

Yhteyshenkilöt  ja myynti

Jari Vekkeli

Liiketoimintajohtaja, Vantaa
Rakennuttaminen ja valvonta
jari.vekkeli@rejlers.fi
+358 40 564 9055

Janne Vinha

Aluejohtaja, talotekniikka-asiantuntija
Tampere (LVIS)
janne.vinha@planetcon.fi
+358 40 722 1933

onnistunut kiinteistön kuntoarvio

Kuntoarvion tavoitteena on kunnossapitosuunnittelun lähtötietojen hankinta. Säännöllisin väliajoin tehtävän arvion avulla kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiataloudesta saadaan kokonaiskuva ja kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa oikein.

Onnistunut kiinteistön kuntoarvio on sovitun mukainen laajuudeltaan niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Tuloksena tilaaja pysyy arvioiden pohjalta tekemään oikeita päätöksiä hankkeensa edistämiseksi.

Talotekniikan kuntotutkimus on kiinteistön, järjestelmän tai laitteen tarkempi tutkiminen, jonka tavoitteena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja. Selvitystyön jälkeen luodaan tarvittavat toimenpide-ehdotukset suunnittelun ja korjauksen lähtötiedoiksi.

Rejlersin asiantuntijapalveluja:

  • RT-kortin mukaiset kuntoarviot
  • Talotekniset mittaukset
  • IV-, viemäri- ja putkistojen röntgenkuvaukset
  • Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman (PTS) tekeminen ja korjausten rakennuttaminen
  • Ongelmaselvitykset
  • Toimivuustarkastus
  • Korjaustarvekartoitus