KPMG Toimitalo

HELSINKI

Töölönlahden aaltoilua ja muunneltavat työtilat

KPMG-talossa Töölönlahdella työskentelytilat ovat avotoimistoa, jolla pyritään parantamaan tiedonkulkua, tiivistämään tiimien välistä yhteistyötä sekä kehittämään toimintakulttuuria entistä avoimemmaksi ja dynaamisemmaksi. Tiloja suunniteltaessa avainsanoja olivat muunneltavuus, toimivuus, ympäristöystävällisyys ja viihtyisyys.

 

Vastuullista rakentamista

Töölönlahdelle sijoittuvan toimitalon rakentamiseen ja käyttöön liittyvät ratkaisut on tehty kannattavan vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Uuden toimitalon ympäristönäkökohtia on tarkasteltu rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Osoituksena ympäristönäkökohdat huomioivasta ja vastuullisesta rakentamisesta KPMG-talolle tultaneen myöntämään kultatason LEED-sertifikaatti.

LEED on rakennusten kansainvälinen ympäristöluokitus, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Energia- ja vesitehokkuuden sekä sisäilman laadun lisäksi sertifikaatissa huomioidaan myös muun muassa hiilidioksidipäästöjen hallinta sekä kohteen sijainti.

FAKTAT

Osoite: Töölönlahdenkatu 3 A, Helsinki
Pinta-ala: 18 500 brm2
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Tilavuus Davidsson Tarkela Oy
Rakennuttaja: Eläkevakuutusyhtiö Etera

 

TOTEUTIMME KOHTEESEEN

Rejlers Finland toteutti kohteeseen sähkösuunnittelun.


KOHOKOHDAT

Kerrosten toimistotilat on jaettavissa tarvittaessa jopa seitsemälle eri käyttäjälle. Johtotiet sekä sähkön että teleyhteyksien liitännät ovat lattiassa. Muuntojoustavat ratkaisut muodostavat olennaisen kohteessa noudatetun periaatteen. Kiinteistösähkönjakelu on toteutettu jakelukiskoin.