korkearakentaminen

Korkearakentaminen muuttaa kaupunkien siluettia ja niiden ympärille rakentuu usein uusi kaupunginosa. Suomessa korkealla rakentamisella tarkoitetaankin kaupunkimaisemassa alueen siluettiin tai keskeisiin näkymiin vaikuttavaa, ympäröivän rakennuskannan korkeuksista selkeästi poikkeavaa ja kauas näkyvää rakentamista.

 

 Yhteyshenkilöt  ja myynti

Mika Lamminen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
mika.lamminen@rejlers.fi
+358 40 503 9270

Ilkka Sippola

Liiketoimintajohtaja
Tampere
ilkka.sippola@rejlers.fi
+358 44 768 8234

Korkeus vaatii omanlaisia LVI-teknisiä ratkaisuja

Yksi ilmeinen talotekninen haaste liittyy vedensaantiin ylimmissä kerroksissa. Korkeissa rakennuksissa tarvitaan paineenkorotusta ja putkistojen ja laitteiden on kestettävä tavanomaista korkeampi paine. Jäteveden liike alaspäin on niin ikään mietittävä eri tavalla.

Mutkat suoriksi

Turhien mutkien toteuttamista tulee välttää, koska niistä syntyy ääni- ja tuuletushaittoja. Sadevesiviemäreiden suunnittelussa esteetön virtaus ja putkien paineenkesto ovat oleellisessa roolissa. Viemäreiden tuuletus voi vaatia omia ratkaisujaan, kuten erillisen tuuletusputkituksen, mikä on huomioitava tilavaruksena.

Lämmitys- ja jäähdytysverkostot vaativat nekin erityisratkaisuja. Rakennukseen tehdään väliverkostoja ja painetasoja voidaan pienentää välisiirtimillä, jotka kuitenkin tarvitsevat tilaa kerroksissa. Erityisesti riittävän kylmän veden saaminen ylimpiin kerroksiin voi olla haasteellista. Ilmanvaihdon osalta tärkein valinta on kerroskohtaisten koneiden ja teknisiin välikerroksiin sijoitettujen koneiden välillä. Kerroskohtaiset koneet ovat osoittautuneet tilankäytöllisesti tehokkaimmiksi.

Korkearakentamiseen kytkeytyy monia poikkeukselliseen korkeuteen liittyviä haasteita ja sillä on oleellisia vaikutuksia mm. talotekniikan ratkaisuihin. Korkeus vaatii omanlaisia LVI-teknisiä ratkaisuja.

paloturvallisuus korkearakentamisessa

Paloturvallisuus on kaikissa suunnitteluratkaisuissa yksi tärkeimmistä valinnoista. Tiukat paloturvallisuuden määräykset korkeille rakennuksille koskevat mm. poistumisteitä ja rakenteiden paloluokituksia. Suomessa muissa rakennushankkeissa vähemmälle huomiolle jäänyt salamasuojaus korostuu korkeissa rakennuksissa.

Teknisten tilojen sijoittelut ovat erittäin merkittävässä roolissa korkeiden rakennusten suunnittelussa. Tietomallintaminen oikeilla tiedoilla ja törmäilytarkastukset oikea-aikaisesti tuovat lisäarvoa massiivisten rakennushankkeiden suunnitteluprosessiin kaikille hankkeen osapuolille.

Rejlers on mukana talotekniikkajärjestelmien suunnittelussa vaativissa hankkeissa, korkeimpana hankkeena on toteutettu Göteborgin 254 metriä korkea Karlatornet.