Kinnarin koulu

JÄRVENPÄÄ

Terve ja ekologinen koulu kustannustehokkaasti

Kinnarin uusi koulu toteutetaan projektiallianssina, avoimen rakentamisen periaatteella. Koulun suunnittelun lähtökohtana on uusi ilmiöpohjainen oppiminen, jossa tilat ja piha houkuttelevat lapsia oivaltamaan, innostumaan ja oppimaan. Koulun suunnittelua ja tilaratkaisuja ohjaa pedagoginen visio. Hanketta toteutetaan käyttäjälähtöisesti tilojen käyttäjiä kuunnellen. Kinnarin uusi koulu on suunniteltu ensisijaisesti 876 oppilaalle, käsittäen esikoulun, 1–9 vuosiluokkien opetustilat ja yhteisiä tiloja kuten liikunta, psykologin ja kouluterveydenhoitajan tilat. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras koulu Järvenpäähän.

 

Terve talo -toteutus varmistaa terveellisen suunnittelun ja toteutuksen

Rakennukseen tulee 1 000 oppilaan suomenkielinen ja kansainvälinen peruskoulu. Hankkeen suunnittelussa tehtiin yhteistyötä myös VTT:n kanssa sisäilmariskien minimoimiseksi ja laadunvarmistus on ollut paikoin poikkeuksellisen tiukkaa. Esimerkiksi putkiliitoksia on tavanomaisen laadunvarmistuksen lisäksi röntgenkuvattu. Rakennusten kerroskorkeus on tavanomaista korkeampi, millä pyritään takaamaan huoneilman hyvä laatu ja riittävyys oppituntien ajan. Kinnarin koulusta tulee valmistuessaan poikkeuksellisen energiatehokas (paras A-luokka). Se tuottaa itse merkittävän osan energiastaan maalämmön ja aurinkosähkön ansiosta.

 

 

FAKTAT

Osoite: Koulukuja 3, Järvenpää
Pinta-ala: 8 500 brm2
Arkkitehtisuunnittelu: SARC
Rakennuttaja:  Hannu Jaakkola Arkkitehdit Oy
Tilaaja: Mestaritoiminta Oy

 

TOTEUTIMME KOHTEESEEN

 


KOHOKOHDAT