HOAS

Helsinki

Rejlers selvitti suunnitteluratkaisujen vaikutuksia hiilijalanjälkeen HOASin uudiskohteessa

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS halusi selvittää uudiskohteensa elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä eri suunnitteluratkaisuilla. Rejlersin selvitys tuotti HOASille ymmärrystä siitä, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja kuinka tämä vaikuttaa kustannuksiin.

HOAS halusi selvittää, miten se voisi vähentää uudiskohteensa elinkaaren aikaisia päästöjä kymmenellä prosentilla nykytasosta. Lisäksi yhtiötä kiinnosti, kuinka nykyratkaisuilla toteutettu uudiskohde vastaa Helsingin kaupungin tulevaa hiilijalanjäljen raja-arvotavoitetta uusille rakennuskohteille. 

Kuva: HOAS

Rejlersin selvityksestä tietoa päästöjen vähentämiseksi

Rejlers toteutti selvityksen, jossa vertailtiin kuutta erilaista suunnitteluratkaisua. Rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt laskettiin ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmän 2021 mukaisesti. HOASin nykyisellä suunnitteluratkaisulla rakennuksen hiilijalanjälki on 16,47 kg CO2e/m2/a, kun taas vähäpäästöisimmän vaihtoehdon hiilijalanjälki on 13,65 kg CO2e/m2/a.

– Rejlersin selvitys antoi tietoa uudiskohteemme lähtötilanteesta ja mahdollisista toimista päästöjen vähentämiseksi. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää esimerkiksi lämmitysjärjestelmiin liittyvillä valinnoilla tai käyttämällä vähähiilisiä materiaaleja kohteessa, kertoo HOASin vastuullisuuspäällikkö Marika Nyyssönen.

– Rakentamislain kokonaisuudistus on käynnissä, minkä vuoksi vähähiilisyyden arviointi tulee tehtäväksi jo nyt monissa rakennushankkeissa. Vähähiilisen rakentamisen ohjaus ja päästölaskenta kustannukset huomioiden on keskeisessä roolissa rakentamisessa ja tämän lisääminen tuo kiinteistöjen omistajille selkeää lisäarvoa sekä kasvua vuokratuottona, sanoo Rejlersin energia- ja elinkaaripalveluiden ryhmäpäällikkö Ville Alho.

Selvityksessä vertailtiin myös erilaisten suunnitteluratkaisujen mukaisia investointi- ja elinkaarikustannuksia. Tämä koettiin HOASilla ensiarvoisen tärkeäksi.


– Selvityksen mukaan energiatuotantomuoto vaikuttaa elinkaaren päästöihin eniten: päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi hyödyntämällä lämpöpumpputeknologiaa ja hybridiratkaisuja energiantuotannossa. Toisaalta nämä ratkaisut lisäävät myös investointikustannuksia eniten, pohtii Alho.

HOAS hyödyntää tuloksia päätöksenteossa

Selvitys tuotti HOASille arvokasta tietoa uudiskohteiden suunnittelun tueksi. Uudiskohteiden suunnittelussa on huomioitava samanaikaisesti monia reunaehtoja: esimerkiksi energiatehokkuuden vertailuluvun on oltava HOASin uudiskohteissa A-luokkaa. Selvitys antoi hyvän kuvan siitä, kuinka erilaisia tavoitteita voidaan yhdistellä ja millaisilla suunnitteluratkaisuilla niihin päästään.

– Saimme tietoa eri ratkaisumallien ja materiaalien vaikutuksista päästöihin ja kustannuksiin sekä ymmärrystä siitä, mihin suuntaan kokonaisuutta kannattaa viedä. Hyödynnämme tätä tietoa suunnittelussa ja päätösten tukena, Nyyssönen sanoo.

Rejlersin selvityksen selkeä loppuraportti on avuksi HOASille kohteen jatkosuunnittelussa.

– Tulokset esitellään loppuraportissa hyvin ymmärrettävästi ja selvästi, ja niistä heränneet kysymykset kävimme vielä yhdessä läpi. Tästä oli meille suuri hyöty, Nyyssönen kiittelee.

Faktat

HOAS halusi selvittää, miten vähentää uudiskohteensa elinkaaren aikaisia päästöjä 10% nykytasosta ja kuinka nykyratkaisuilla toteutettu uudiskohde vastaa Helsingin kaupungin hiilijalanjäljen raja-arvotavoitetta uusille rakennuskohteille.

 

Toteutimme kohteeseen

Selvityksessä vertailtiin kuutta erilaista suunnitteluratkaisua. Rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt laskettiin ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmän 2021 mukaisesti.

Kohokohdat

Saimme tietoa eri ratkaisumallien ja materiaalien vaikutuksista päästöihin ja kustannuksiin sekä ymmärrystä siitä, mihin suuntaan kokonaisuutta kannattaa viedä, kertoo HOASin vastuullisuuspäällikkö Marika Nyyssönen.​