digitaalinen kaksonen

Tietomallisuunnittelu on ollut olennainen osa rakennushankkeita jo pitkään. BIM-suunnittelu on vakioitunut toimintatapa ja olemme toteuttaneet lukuisia projekteja menestyksekkäästi vuosien ajan.

 

Yhteyshenkilöt  ja myynti

Roni Leppänen

Tietomalliasiantuntija
Vantaa
roni.leppanen@rejlers.fi
+358 40 586 5852

Antti Koponen

Tietomalliasiantuntija
Turku
antti.koponen@rejlers.fi
+358 41 447 9224

Saku Ruusunen

Tietomalliasiantuntija
Tampere
saku.ruusunen@rejlers.fi
+358 40 801 1648

tietomallisuunittelusta digitaaliseen kaksoseen

Erilaiset uudet järjestelmät ja alustat ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Vastaavasti yrityksille ja investointihankkeisiin on tarjolla valtavia määriä dataa. Datan määrä ei sinänsä varmista projektin onnistumista; merkittävää etua saavutetaan vain, kun dataa hyödynnetään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

digitaalisella kaksosella

elinkaaren hallintaa

Rakennuksen digitaalinen kaksonen (digital twin) auttaa hallitsemaan kiinteistöön liittyvää tietoa kokonaisvaltaisesti. Yhdistelmätietomalliin kootaan dataa esimerkiksi suunnittelun aikaisista BIM-malleista, valaistustiedoista, rakentamisen aikaisista IoT- ja automaatiojärjestelmistä sekä käyttäjiltä saaduista tiedoista. Kiinteistöstä laaditun digitaalisen kaksosen arvo nousee rakennushankkeen valmistumisen jälkeen sen toimiessa kiinteistön omistajan, ylläpidon ja käyttäjien vuorovaikutuskanavana.

Tarvitsemme rakennuksen digitalisen kaksosen, kun haluamme hallita kasvavan datamäärään synnyttämää valtavaa aineistoa ihmiselle ymmärrettävässä muodossa. Keräämällä informaatiota rakennuksesta ja sitä analysoimalla luomme jatkuvasti uutta tietoa. Tälle uudelle tiedolle tarvitsemme tavan visualisoida sitä rakennuksen omistajille, toteuttajalle ja tilojen käyttäjille.

tieto-ohjattua suunnittelua

Suunnittelutyössä on usein tarve tehdä muutoksia hankkeen edetessä. Kehitämme jatkuvasti tiedonhallintaominaisuuksia ja niihin kiinteästi kytkeytyviä muokkaustoiminnallisuuksia. Laadukkaat ja oikein hyödynnetyt tietomallit luovat pohjan rakennuksiin liittyvään tiedonhallintaan sekä mahdollistavat riskien minimoinnin käyttö- ja ylläpitovaiheessa.

Talotekniikkasuunnittelusta syntyviä dokumentteja on tyypillisesti todella paljon.

Miten varmistetaan, että tiedot ovat varmasti muuttuneet jokaiseen dokumenttiin ja tietomalliin, kun sama komponentti esiintyy hyvin monessa eri dokumentissa?

Ratkaisu on toimiva ja jatkuvasti kehitettävä suunnittelutiedonhallinta. Keskeisessä roolissa tieto-ohjatussa suunnittelussa on suunnitteluprosessin tietosisältöjen vakiointi. IFC-muotoisena tuotettu tieto mahdollistaa koneluettavuuden, jos se on sisällöltään vakiota hankkeen kaikkien osapuolien tuottamana.

Lisää digitaalisesta kaksosesta

Lisää digitaalisesta kaksosesta voit lukea myös muiden Rejlersin toimialojen sivuilta.