ääni- ja esitystekniikan suunnittelu

Kohteen audiovisuaalinen kokonaisuus, kuten kokous- ja esitystekniikka sekä äänentoisto, tulee huomioida jo rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa. Tilan käyttötarpeista lähtevä audiovisuaalinen kokonaissuunnittelu palvelee käyttäjiä paljon tehokkaammin kuin järjestelmien yleisratkaisut.

 

Yhteyshenkilöt  ja myynti

Jari Liimatainen

Yksikön päällikkö
Vantaa
jari.liimatainen@rejlers.fi
+358 40 577 8937

Petteri Pekonen

Suunnittelupäällikkö
Vantaa
petteri.pekonen@rejlers.fi
+358 40 747 8755

kaikki rakennuksien av-tekniikkaan liittyvät asiantuntijatoimeksiannot

Audiovisuaalista suunnittelua tarvitaan kohteissa, joissa kuvaa ja/tai ääntä käytetään viestintään, esittämiseen, esittelyyn, opetukseen tai päätöksentekoon. Tällaisia rakennuskohteita ovat yritysten ja julkishallinnon toimitilat, kokous- ja istuntosalit, teatterit, koulut, urheiluareenat, edustus- ja musiikkitilat ja uskonnolliset rakennukset.

Toimimme asiantuntijoina uudis- ja korjausrakentamiskohteiden AV-tekniikkasuunnittelussa sekä AV-järjestelmien hankinnoissa. Olemme mukana myös hankkeissa, joissa olemassa olevia AV-järjestelmiä päivitetään palvelemaan paremmin tilan nykyistä käyttötarkoitusta.

AV-asiantuntijatoimeksianto voi koostua hankkeissa talotekniikalle aiheutuvien vaatimusten määrittelystä. Määrittelyt koskevat yleensä tilavarauksia, sähkönjakelua ja kaapelointia. AV-järjestelmien suunnittelu, hankintojen konsultointi ja kilpailutukset sekä AV-urakan valvonta ovat myös Rejlers AV-asiantuntijoiden palveluja.

Kokemuksemme takaa sen, että hallitsemme suunnitteluprosessin kaikki vaiheet tarveselvitysvaiheesta toteutussuunnittelun kautta elinkaaripalveluihin

 

äänijärjestelmien suunnittelu

Äänijärjestelmien suunnittelijan toimenkuva voi vaihdella paljon hankkeista riippuen. Suunnittelijan toimenkuva voi muodostua joistain tai kaikista seuraavista:

Toteutamme suunnittelun yhteisesti sovitussa aikataulussa ja huomioimme ratkaisuissamme asiakkaidemme tarpeet loppukäyttäjään asti.

l

Auditiivisen sisällön suunnittelu yhteistyössä käyttäjien kanssa

Teknisen järjestelmän suunnitteleminen, jolla auditiivista sisältöä voidaan toistaa tiloissa

Mikrofoni- ja tallennusjärjestelmän suunnittelu

f

Toisto- ja ohjainjärjestelmäsuunnittelu

Kaapelointi- ja ripustussuunnittelu

Äänijärjestelmän budjettisuunnittelu ja kustannuslaskelmien tuottaminen

Uusimmat AV-suunnittelun referenssimme

Metropolia Myllypuro, Helsinki

Metropolia Ammattikorkeakoulun opetustilat Helsingin Myllypurossa on uuden aikakauden taidonnäyte. Rejlers toteutti kampuksen sähkö-, tele-, turva- ja AV-suunnittelun.

Toimistorakennus Telakkaranta, Helsinki

Telakkaranta on ainutlaatuinen alue, jossa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla vanha telakkamiljöö, meri, moderni asuminen ja kantakaupungin palvelut.

Kinnarin koulu, Järvenpää

Kinnarin uusi koulu toteutetaan projektiallianssina, avoimen rakentamisen periaatteella. Koulun suunnittelun lähtökohtana on uusi ilmiöpohjainen oppiminen, jossa tilat ja piha houkuttelevat lapsia oivaltamaan, innostumaan ja oppimaan.