Arkkitehtisuunnittelu

Toteutamme arkkitehtisuunnittelua monille eri toimialoille, pääpainon ollessa teollisuuskohteissa sekä liike- ja toimistorakennuksissa. Olemme suunnitelleet myös mm. erityisasumisen palvelukoteja, sosiaalipuolen asuntoloita, päiväkoteja, kouluja sekä asuinkerrostaloja.

 

 Yhteyshenkilöt  ja myynti

Sauli Kärkimaa

Rakennusarkkitehti
Tampere
sauli.karkimaa@rejlers.fi
+358 41 544 8280

arkkitehti-
suunnittelua
eri toimialoille

Toteutamme arkkitehtisuunnittelua eri toimialoille, pääpainon ollessa teollisuuskohteissa sekä liike- ja toimistorakennuksissa. Olemme suunnitelleet myös erityisasumisen palvelukoteja, asuntoloita, päiväkoteja, kouluja sekä asuinkerrostaloja.

Arkkitehtisuunnittelussamme yhdistyvät projektin vaatimat toiminnalliset tarpeet ja suunnittelun sekä rakentamisen laatu. Ympäristön huomioiminen ja taloudelliset tavoitteet huomioidaan projekteissamme koko projektin elinkaaren ajan.

Toteutamme kokonaisvaltaisia suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti.

Ympäristön huomioiminen ja taloudelliset tavoitteet huomioidaan projekteissamme koko elinkaaren ajan.