REJLERS RAKENTAMINEN

Rakennetun ympäristön asiantuntija

14.12.22 / Rejlers ostaa ClimaConsult Finland Oy:n

Rejlers ostaa ClimaConsult Finland Oy:n ja vahvistaa osaamistaan rakentamisen alalla pääkaupunkiseudulla. ClimaConsultilla on laaja asiakaskunta ja vankka osaaminen ratkaisuissa, jotka edistävät tarpeenmukaisia olosuhteita, energiatehokkuutta ja vastuullista rakentamista.

15.11.22 / Rakennusten vähähiilisyyden arviointi pian pakollista - Rejlers testasi laskentamenetelmää

Rejlers testasi laskentamenetelmää tutkimus- ja kehityshankkeena YAMK-tutkinnon yhteydessä. Tutkimuskohteeksi valikoitui Etelä-Savon kampuskiinteistöjen rakennuttama teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio Savonlinnassa. Rejlers toimi kohteen LVIA-suunnittelijana.

6.9.22 / Rejlersin Etelä-Suomen rakentamistoimialan uusi liiketoimintajohtaja Topi Tissari: ”Asiakaslähtöisyys, osaaminen ja tehokkuus korostuvat kilpailukyvyssä”

Liiketoimintajohtaja Topi Tissari aloitti Rejlersillä 5.9.2022. Tissarilla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus rakennusalan taloteknisistä tehtävistä, viimeisimpänä Lehto Group Oyj:n Toimitilat -palvelualueen talotekniikkajohtajana.

 

28.6.22 / Rejlers suunnittelee Turun musiikkitaloa

”Alansa huippuosaajia valikoitui useista eri yrityksistä. LVIS-suunnitteluun on valittu Rejlers Oy”, tiedottaa Turun kaupunki.

”Meillä on ollut aiemminkin vuosien varrella kunnia saada osallistua useisiin merkittäviin kaupungin rakennushankkeisiin”, kommentoi Rejlersin Jukka Nurmi. “Turun musiikkitalo on keskeisen sijaintinsa ja vahvan kulttuurihengen omaavana rakennuksena sangen omalaatuista ja sitä kautta poikkeuksellisen mielenkiintoinen kohde suunnittelijalle.”

MEILLE JOKAINEN PROJEKTI ON AINUTLAATUINEN

Rejlers on valtakunnallinen toimija kiinteistöjen taloteknisessä suunnittelussa. Rejlersin palveluksessa on Suomessa 200 ja Pohjoismaissa noin 400 erinomaista talotekniikan-, sähkö-, tele-, turva-, AV- ja LVI-suunnittelun ammattilaista.

SÄHKÖSUUNNITTELU

Asianmukaisilla ja toimivilla rakennuksien sähköjärjestelmillä lisätään ihmisten hyvinvointia arjessa ja juhlassa.

LVIJ-SUUNNITTELU

LVIJ-suunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen toiminnallisuuteen, energia- ja ylläpitokustannuksiin sekä viihtyvyyteen.

AV-SUUNNITTELU

Kohteen audiovisuaalinen kokonaisuus, kuten kokous- ja esitystekniikka sekä äänentoisto, tulee huomioida jo rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa.

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Tietoteknisten järjestelmien suunnittelulla on huomattava merkitys toimivan ja turvallisen kiinteistön toteuttamisessa.

SAIRAALOIDEN TALOTEKNIIKKA

Toimivat tietoliikenneyhteydet ja hoito- sekä työskentelytilojen olosuhteiden hallitseminen ovat oleellisia asioita asiakas- ja työtyytyväisyydelle sekä sairaalan turvallisuudelle.

ASUNTOSUUNNITTELU

Asuntojen tekninen muuntojoustavuus ja elinkaarilaadun lisääminen ovat osa käyttäjälähtöistä talotekniikan suunnittelua.

VALAISTUSSUUNNITTELU

Valaistussuunnittelulla voidaan parantaa huomattavasti viihtyisyyttä sisätiloissa ja turvallisuuden tunnetta ulkotiloissa.

TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Talotekniikkaa on kaikkialla ja se vaikuttaa suuresti rakennusten käyttöön, energiatehokkuuteen ja sitä kautta myös ilmastoon.

TEOLLISUUDEN TALOTEKNIIKKA

Teollisuuskohteiden suunnittelutehtävät vaativat erinomaisen yksilöosaamisen lisäksi saumatonta yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken.

ARKKITEHTI- JA TEKNINEN PÄÄSUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelussamme yhdistyvät projektin vaatimat toiminnalliset tarpeet ja suunnittelun sekä rakentamisen laatu.

RAKENNUSAUTOMAATIO

Hyvin toimiva ja tarkasti viritetty rakennusautomaatiojärjestelmä parantaa merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja viihtyisyyttä.

SISÄILMA JA PUHDASTILAT

Rakennusteknisesti toimiva ja käyttötarkoitustaan vastaava rakennus edistää käyttäjien terveyttä, toimintakykyä, jaksamista ja oppimista.

TOIMITILASUUNNITTELU

Inspiroiva ja motivoiva työympäristö on yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin sekä tehtävissä onnistumiseen.

DIGITAALINEN KAKSONEN

Rakennuksen digitaalinen kaksonen (digital twin) auttaa hallitsemaan kiinteistöön liittyvää tietoa.

KORKEARAKENTAMINEN

Korkearakentaminen muuttaa kaupunkien siluettia ja niiden ympärille rakentuu usein uusi kaupunginosa. Korkeus vaatii erilaisia taloteknisiä ratkaisuja.

ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuus yhdistää järkevän rahankäytön ja ympäristövastuun tavoitteet.

KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET

Huolellinen ylläpito pidentää kiinteistön elinkaarta, säästää rahaa ja ympäristöä.

Osaamisemme on laaja ja palvelemme myös seuraavilla osa-alueilla

SISÄKUULUVUUS

DIGITAALINEN PROJEKTITYÖVÄLINE

AURINKOENERGIA

AUTOLATAUS

Tutustu myös Rejlersin muiden toimialojen palveluihin.

Rejlers on yksi Pohjoismaiden ja Suomen johtavista insinööritoimistoista. Pohjoismaiden lisäksi Rejlers toimii myös Lähi-Idässä Abu Dhabista käsin. Rejlers tarjoaa monipuolisia insinööripalveluja teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran asiakaskunnille. Rejlers osaa yhdistää ICT:n insinööriosaamiseen ja tarjoaa asiakkailleen myös digitaalisia palveluratkaisuja. Rejlersin osaaminen on asiakkaiden käytössä kaikissa rakennetun ympäristön elinkaaren vaiheissa asiantuntijapalveluina, projektipalveluina ja jatkuvina palveluina.

TEOLLISUUS

Rejlersin laaja teollisuuden palvelutarjoama kattaa EPCM- ja EPC- projektitoimitukset sekä asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tuotteen koko elinkaaren ajalle.

ENERGIA

Energia- toimialallamme työskentelee lähes 600 säkenöivää ammattilaista. Huippuasiantuntijoita, jotka luovat energiaa bisnekseen.

INFRA

Rejlersillä työskentelee Pohjoismaissa lähes 500 raikeliikenteen, telekommunikaation ja yhdyskuntasuunnittelun edelläkävijää.

DIGITALISAATIO

Rejlers yhdistää perintesen teknologia- ja toimialaosaamisen digitalisaation ratkaisuihin ja näyttää asiakkaillemme suuntaa kohti digitaalista tulevaisuutta.