Tarjoamme rakennetun ympäristön teknisiä asiantuntijapalveluita kaikkialla Suomessa. Uudistamme yhteiskunnallisesti merkittäviä rakennuksia ja asuinympäristöä huomisen yhteiskunnan hyväksi.

REJLERS RAKENTAMINEN

rakennetun ympäristön vastuullisia teknisiä asiantuntijapalveluita

Tarjoamme rakennetun ympäristön teknisiä asiantuntijapalveluita kaikkialla Suomessa. Uudistamme yhteiskunnallisesti merkittäviä rakennuksia ja asuinympäristöä huomisen yhteiskunnan hyväksi. 

1.9.2023 /Rejlers ostaa LK-Paloinsinöörit Oy:n

Rejlers on ostanut turkulaisen palokonsultointiin ja sammutuslaitesuunnitteluun erikoistuneen LK-Paloinsinöörit Oy:n 1.9.2023 ja vahvistaa paloteknistä suunnitteluosaamistaan teollisuuden ja rakentamisen alalla.

30.8.2023 /Koskelan varikon kehitysvaihe käynnistyi

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on tehnyt sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssimallisen urakan kehitysvaiheesta. Rejlersin asiantuntijat vastaavat hankkeen talotekniikkasuunnittelusta.

13.6.2023 / Keravan keskuskoulun energiajärjestelmä valittiin monitavoiteoptimoinnin avulla – ratkaisu säästää kustannuksia ja vähentää päästöjä

Keravan keskuskoulu on arvokas suojelukohde, joka muutetaan laajassa peruskorjauksessa alakoulusta yläkouluksi. Samalla uusitaan koulun energiajärjestelmää, lämmöneristystä ja talotekniikkaa. Rejlers selvitti monitavoiteoptimoinnin avulla kokonaisratkaisun, joka minimoi kustannukset ja päästöt.

30.5.2023 / Rejlers Pirkanmaan hyvinvointialueen kumppaniksi talotekniikka- ja sähkösuunnittelussa

Pirkanmaan hyvinvointialue kilpailutti kumppaninsa terveydenhuollon hankkeiden talotekniikan ja sähköistyksen suunnitteluun. Rejlers valittiin puitesopimuskumppaniksi molemmille osa-alueille.

27.3.2023 / Jani Kurkela on nimitetty yksikönjohtajaksi Rejlersin talotekniikan yksikköön Mikkeliin

Kurkela siirtyy Rejlersille Heatco Finland Oy:ltä, missä hän on johtanut suunnitteluliiketoimintaa yli 10 vuoden ajan. Kurkela tuo Rejlersille laajaa näkemystä talotekniikasta ja erilaisista kohteista.
Hän aloittaa tehtävässään 2.5.2023.

14.12.22 / Rejlers ostaa ClimaConsult Finland Oy:n

Rejlers ostaa ClimaConsult Finland Oy:n ja vahvistaa osaamistaan rakentamisen alalla pääkaupunkiseudulla. ClimaConsultilla on laaja asiakaskunta ja vankka osaaminen ratkaisuissa, jotka edistävät tarpeenmukaisia olosuhteita, energiatehokkuutta ja vastuullista rakentamista.

MEILLE JOKAINEN PROJEKTI ON AINUTLAATUINEN

SÄHKÖSUUNNITTELU

Asianmukaisilla ja toimivilla rakennuksien sähköjärjestelmillä lisätään ihmisten hyvinvointia arjessa ja juhlassa.

LVIJ-SUUNNITTELU

LVIJ-suunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen toiminnallisuuteen, energia- ja ylläpitokustannuksiin sekä viihtyvyyteen.

AV-SUUNNITTELU

Kohteen audiovisuaalinen kokonaisuus, kuten kokous- ja esitystekniikka sekä äänentoisto, tulee huomioida jo rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa.

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Tietoteknisten järjestelmien suunnittelulla on huomattava merkitys toimivan ja turvallisen kiinteistön toteuttamisessa.

SAIRAALOIDEN TALOTEKNIIKKA

Toimivat tietoliikenneyhteydet ja hoito- sekä työskentelytilojen olosuhteiden hallitseminen ovat oleellisia asioita asiakas- ja työtyytyväisyydelle sekä sairaalan turvallisuudelle.

ASUNTOSUUNNITTELU

Asuntojen tekninen muuntojoustavuus ja elinkaarilaadun lisääminen ovat osa käyttäjälähtöistä talotekniikan suunnittelua.

VALAISTUSSUUNNITTELU

Valaistussuunnittelulla voidaan parantaa huomattavasti viihtyisyyttä sisätiloissa ja turvallisuuden tunnetta ulkotiloissa.

TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Talotekniikkaa on kaikkialla ja se vaikuttaa suuresti rakennusten käyttöön, energiatehokkuuteen ja sitä kautta myös ilmastoon.

TEOLLISUUDEN TALOTEKNIIKKA

Teollisuuskohteiden suunnittelutehtävät vaativat erinomaisen yksilöosaamisen lisäksi saumatonta yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken.

ARKKITEHTI- JA TEKNINEN PÄÄSUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelussamme yhdistyvät projektin vaatimat toiminnalliset tarpeet ja suunnittelun sekä rakentamisen laatu.

RAKENNUSAUTOMAATIO

Hyvin toimiva ja tarkasti viritetty rakennusautomaatiojärjestelmä parantaa merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja viihtyisyyttä.

SISÄILMA JA PUHDASTILAT

Rakennusteknisesti toimiva ja käyttötarkoitustaan vastaava rakennus edistää käyttäjien terveyttä, toimintakykyä, jaksamista ja oppimista.

TOIMITILASUUNNITTELU

Inspiroiva ja motivoiva työympäristö on yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin sekä tehtävissä onnistumiseen.

DIGITAALINEN KAKSONEN

Rakennuksen digitaalinen kaksonen (digital twin) auttaa hallitsemaan kiinteistöön liittyvää tietoa.

KORKEARAKENTAMINEN

Korkearakentaminen muuttaa kaupunkien siluettia ja niiden ympärille rakentuu usein uusi kaupunginosa. Korkeus vaatii erilaisia taloteknisiä ratkaisuja.

ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuus yhdistää järkevän rahankäytön ja ympäristövastuun tavoitteet.

KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET

Huolellinen ylläpito pidentää kiinteistön elinkaarta, säästää rahaa ja ympäristöä.

Osaamisemme on laaja ja palvelemme myös seuraavilla osa-alueilla

SISÄKUULUVUUS

DIGITAALINEN PROJEKTITYÖVÄLINE

AURINKOENERGIA

AUTOLATAUS

Tutustu myös Rejlersin muiden toimialojen palveluihin.

Rejlers on yksi Pohjoismaiden ja Suomen johtavista insinööritoimistoista. Pohjoismaiden lisäksi Rejlers toimii myös Lähi-Idässä Abu Dhabista käsin. Rejlers tarjoaa monipuolisia insinööripalveluja teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran asiakaskunnille. Rejlers osaa yhdistää ICT:n insinööriosaamiseen ja tarjoaa asiakkailleen myös digitaalisia palveluratkaisuja. Rejlersin osaaminen on asiakkaiden käytössä kaikissa rakennetun ympäristön elinkaaren vaiheissa asiantuntijapalveluina, projektipalveluina ja jatkuvina palveluina.

TEOLLISUUS

Rejlersin laaja teollisuuden palvelutarjoama kattaa EPCM- ja EPC- projektitoimitukset sekä asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tuotteen koko elinkaaren ajalle.

ENERGIA

Energia- toimialallamme työskentelee lähes 600 säkenöivää ammattilaista. Huippuasiantuntijoita, jotka luovat energiaa bisnekseen.

INFRA

Rejlersillä työskentelee Pohjoismaissa lähes 500 raikeliikenteen, telekommunikaation ja yhdyskuntasuunnittelun edelläkävijää.

DIGITALISAATIO

Rejlers yhdistää perintesen teknologia- ja toimialaosaamisen digitalisaation ratkaisuihin ja näyttää asiakkaillemme suuntaa kohti digitaalista tulevaisuutta.